Професійно допомагаємо вести бухгалтерський та управлінський облік

Вашого Об'єднання:

І).   Послуги  бухгалтерського  обліку в багатоквартирних будинках ОСББ(ЖБК)

        1.Консультування голів ОСББ по телефону і особисто,

        2.Обробка первинних документів,

        3.Внесення у програму 1-С : 

 • особові рахунки (мешканці)
 • залишки по сплаті комунальних послуг по квартирам та видам нарахувань.
 • внесення та відображення у бухгалтерському обліку дебіторської та кредиторської заборгованості з контрагентами.

        4.Формування наказів (введення в експлуатацію, інвентаризація)

        5.Листування, довідки, копії документів.

        6.Надання на розгляд та підпис голові ОСББ рахунки, акти, звіти та інші документи що стосуються їх проведення.

        7.Зберігання бухгалтерських документів по ОСББ.

ІІ)     Організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій

 1. Формування та проведення платіжних доручень.
 2. Обробка банківських виписок та документів.
 3. Ведення та контроль по надходженню та реалізації товарів, робіт та послуг.
 4. Підготовка та проведення актів та рахунків про надання виробничих послуг.
 5. Ведення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій по обліку коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, що надходять до ОСББ.
 6. Введення в експлуатацію,  списання  основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів.
 7. Проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і основних засобів.
 8. Обробка документів по прийому , звільненню та кадровому переміщенні найманих працівників.
 9. Нарахування заробітної плати та відрахувань у фонди.
 10. Нарахування амортизації.
 11. Закриття місяця та виведення фінансового результату.
 12. Формування щомісячного балансу.

ІІІ) Формування та подання фінансової та податкової звітності у органи статистики, податкової служби та департаменту соціальної політики Вінницької міської ради.

 1. Оплата населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії. – щомісячно
 2. Звіт про суми нарахованої  заробітної плати застрахованих осіб(ЄСВ) – щомісячно
 3. Акти звіряння по субсидіям – щомісячно
 4. Акти звіряння по пільгам – щомісячно
 5. Податковий розрахунок нарахованого (сплаченого) на користь платника податку … (№1-ДФ) – щоквартально.
 6. Житловий фонд – щорічно
 7. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва – щорічно
 8. Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій – щорічно.  

Вартість послуг бухгалтерського супроводження діяльності ОСББ визначається індивідуально.